Będzie nowy dom dziecka w powiecie

Będzie nowy dom dziecka w powiecie

7 maja, 2020 0 przez Redakcja

Czternaścioro dzieci, zamieszkujących powiat zgorzelecki, dostanie szansę na odpowiedni rozwój. Starosta Artur Bieliński podpisał właśnie drugą już umowę dotyczącą prowadzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego.

Wszystko dla dobra dzieci
Porozumienie zostało podpisane pomiędzy samorządem a Fundacją NASZE DZIECI ze Zgorzelca. Łącznie w domu dziecka zamieszka czternaścioro dzieci. Pierwsze wprowadziły się pod nowy adres już w środę. Na takim rozwiązaniu korzystają wszyscy. Dzieci będą bliżej swoich bliskich, a rodzice, którzy chcieliby odzyskać prawa do dzieci, łatwiej utrzymają z nimi kontakt. Władze powiatu od wielu lat działają w kierunku tworzenia takich miejsc i zapowiadają, że na dotychczasowej sytuacji nie poprzestaną, gdyż potrzeby są w tym zakresie bardzo duże. Nad placówką nadzór merytoryczny sprawować będzie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgorzelcu. To kolejny etap wspierania systemu pieczy zastępczej w regionie. W ubiegłym roku analogiczna umowa została zawarta z Karkonoskim Stowarzyszeniem Pomocy Dziecku i Rodzinie „Nadzieja”.